Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ποιοι ευθύνονται

Θέλουμε  να δούμε Ποιοι ευθύνονται για την οικονομική τραγωδία και  για την μεγαλύτερη προδοσία, που έχει υποστεί  η Ελλάδα.