Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Nα πουληθούν !! BMW

Στην Ελλάδα πρέπει να πουληθούν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα που κοστίζουν προκλητικά ποσά, άνω των 700.000 ευρώ.