Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Στην Ελλάδα 300.000 νέοι έφυγαν μετανάστες στο εξωτερικό.

Στην Ελλάδα 300.000 νέοι έφυγαν μετανάστες στο εξωτερικό.