Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...
Σε ποιον χρωστάμε τελικά;
Η χώρα το 2015 χρωστά περίπου 323 δις ευρώ. Από το χρέος αυτό μόνο το 12% είναι ιδιωτικό, δηλ. ανήκει σε ιδιωτικές τράπεζες.
Στο διάστημα λοιπόν της 4ετιας του μνημονίου (2010-2014) οι εταίροι μας χρηματοδότησαν τη χώρα μας με το πρωτοφανές ιστορικά ποσό των 245 δις. Όχι από ιδιωτικές τράπεζες , αλλά από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών.
Έτσι 88% «κρατικό» χρέος και 12% ιδιωτικό.