Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΦΟΡΟΥΣΗ Ελλάδα συνεχώς βουλιάζει οικονομικά και κοινωνικά.
Ο Έλληνας έχει αγανακτήσει, έχει φτάσει σε απόγνωση με τους φόρους.
Με ειδική εισφορά αλληλεγγύης ( άρθρου 29, v.3986/2011)
Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες Φ.Π. (άρθρου 30, ω 3986/2011)
Τέλος επιτηδεύματος (άρθρου 31, ω. 3986/2011)
αποτέλεσμα να έχουμε στο μέλλον περισσότερους άστεγους και ανθρώπους χωρείς φιλοδοξίες.