Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Στην Ελλάδα του 2015

Στην Ελλάδα του 2015 βρίσκονται 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 2,5 εκατομμύρια φτωχοί, και 350.000 νοικοκυριά δίχως ρεύμα ΔΕΗ.