Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

                   Τι χρειάζεται η Ελλάδα!!
Αυτό που πραγματικά χρειάζεται η Ελλάδα είναι δυναμικότερη ανάπτυξη, η οποία θα στηρίζεται σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις .
Η Ελλάδα χρειάζεται εργατική νομοθεσία, η οποία θα διευκολύνει και δεν θα δυσκολεύει την πρόσληψη υπαλλήλων και την έναρξη νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη όσων υπάρχουν.
Η Ελλάδα χρειάζεται δημόσια διοίκηση! Χρειάζεται φορολογική νομοθεσία, και ρυθμίσεις.