Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Tο ελληνικό χρέος

Tο ελληνικό χρέος δεν μπορεί να αποπληρωθεί, και όταν αυτό συμβαίνει τότε αναγκαστικά οδηγούμαστε σε κούρεμα.