Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Θεός να μας δώσει φωτίσει και να ψηφήσουμε σωστά!!!

Οι   Έλληνες  έχουν αποδείξει ότι έχουν φιλότιμο, και συνεχίζουν να πληρώνουν  τους φόρους στην  εφορία για τα ελάχιστα που του προσφέρει το κράτος.
Σκεφτείτε πριν ψηφήσετε  ότι  η  Ελλάδα βρίσκεται  στην  χειρότερη κατάσταση εδώ και σαράντα χρόνια.

Ο Θεός να μας δώσει  φωτίσει και να ψηφήσουμε σωστά.