Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Είμαι αυτός που είμαι και ο Θεό μόνο μπορεί να με κρίνει. 
Μην με κρίνετε μέχρι να με γνωρίσετε ποιος είμαι. 
Μην με υποτιμάτε μέχρι να μάθετε τις ιδέες μου και τον χαρακτήρα μου . 
Μη μιλάτε για μένα αρνητικά μέχρι να μιλήσετε μαζί μου. 
Δεν μπορώ να αλλάξω ότι έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν. 
Έχω επιλέξει να κοιτάξω το μέλλον και όχι το παρελθόν.