Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Οφείλουν όλοι τα αντιληφθούν παρά την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα, να συνταχθούν με υπευθυνότητα σε μία άλλη πολιτική που είναι η μόνη σωτηρία πλέον για την Ελλάδα μας.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυνατότητες. Πρέπει να αφήσουν κατά μέρος τις διαφορές τους ώστε να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός, προκειμένου να βγει από την κρίση η χώρα.
Η χώρα χρειάζεται δημιουργική σκέψη!!!

Ναι!! Στην έξοδο από το μνημόνιο.
Ναι!! Στην ασφάλεια των συνόρων.
Ναι !! Λιγότερη γραφειοκρατία και διαφθορά.
Ναι!! Μύωση της ανεργίας.
Ναι!! Βελτίωση της υγειά, και παιδεία.
Ναι!! Ανάπτυξη!!! Επενδύσεις!!! Ε.Σ.Π.Α. Τουρισμό, και Εξαγωγές
στον αγροτικό τομέα
Ναι!! Στην Βιομηχανία.
Ναι!! Δίκαιο φορολογικό σύστημα και μειώσει ΦΠΑ και τους
φορολογικούς συντελεστές.
Ναι!! Στο άνοιγμα κλειστών αγορών και επαγγελμάτων.
Ναι!! Α.Ο.Ζ. Αξιοποίηση κοιτασμάτων που διαθέτει η χώρα σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο.