Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Στην Ελλάδα του 2014 έχουμε ανάγκη να γίνουν πράξη οι μεταρρυθμίσεις, όπως η πάταξη της μαύρης αγοράς αδειών, αναφέροντας ότι μόνο την τελευταία 10 ετία έχουν αλλάξει χέρια 35.000 άδειες ταξί υπολογίζεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί αφορολόγητες συναλλαγές 5 δισ. ευρώ.