Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΕΡΓΙΑΑΝΕΡΓΙΑ 16%
Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι οι, επίσημα καταγεγραμμένοι,
άνεργοι ξεπέρασαν τις 690 χιλιάδες
(άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι οι πραγματικοί άνεργοι
έφτασαν στο ένα εκατομμύριο.)
Έχοντας ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ανεργίας έρχεται το ΠΑΣΟΚ και θέτει σε εφεδρεία
χιλιάδες πολίτες. Ενώ από την άλλη προσπαθεί να κάνει προσλήψεις μέσο των ΜΚΟ.