Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Κρατικού ΠροϋπολογισμούΤο έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 23,8 δισ. ευρώ το 2011, από 18,8 δισ. ευρώ το 2010 (και προηγούμενη πρόβλεψη για 21,1 δισ. ευρώ στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο). Εκτιμάται δηλαδή αυξημένο κατά 20,2% έναντι της περυσινής χρονιάς!!!
Πρόκειται για το απόλυτο ναυάγιο της ακολουθούμενης πολιτικής.
Και μόνο μετά τις εθνικολογιστικές προσαρμογές, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 18,7 δισ. ευρώ το 2011 (ή 8,5% του ΑΕΠ), αυξημένο και πάλι κατά 2,3 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου (η εκτίμηση ήταν για έλλειμμα 16,4 δισ. ευρώ ή 7,3% του ΑΕΠ).


1ον. Η ύφεση εκτιμάται πλέον στο 5,5% για το 2011 (από 3% στον περυσινό Προϋπολογισμό και 3,5% στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο) και στο 2,5% το 2012 (από ανάπτυξη1,1% στον περυσινό Προϋπολογισμό και 0,8% στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο).


2ον. Η ανεργία εκτιμάται στο 15,2% για το 2011 (από 14,6% στον περυσινό Προϋπολογισμό και 14,5% στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο) και στο 16,4% το 2012 (από 14,8% στον Προϋπολογισμό και 15% στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο).

3ον. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν μόλις κατά 0,8% το 2011 (από +8,5% στον περυσινό Προϋπολογισμό και +5,6% στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο).
Ειδικότερα μάλιστα προβλέπεται μείωση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 2,7% το 2011 και κατά επιπλέον 2,3% το 2012. Εκτιμάται συνεπώς ότι το έσοδα από ΦΠΑ θα είναι το 2012 περίπου 1,5 δισ. ευρώ λιγότερα από αυτά που προβλέπονταν πριν από 3 μήνες στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο.
Πρόκειται για τον ορισμό της οικονομικής αναποτελεσματικότητας.

4ον. Οι δαπάνες για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία, κυρίως λόγω της υψηλότερης ανεργίας, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 17,5 δισ. ευρώ το 2011 (από 16,1 δισ. ευρώ στον περυσινό Προϋπολογισμό και 16,8 δισ. ευρώστο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο).

5ον. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα περικοπεί ακόμη περισσότερο και θα διαμορφωθεί στα 7,5 δισ. ευρώ το 2011 (από 8,5 δισ. ευρώ στον περυσινό Προϋπολογισμό).

6ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 357 δισ. ευρώ το 2011 (ή 161,8% του ΑΕΠ), από329 δισ. ευρώ το 2010 (ή 142,8% του ΑΕΠ).
Μάλιστα το 2012 αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να διαμορφωθεί στα 372 δισ. ευρώ (ή 172,7% του ΑΕΠ).

Δηλαδή, επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το χρέος θα έχει αυξηθεί περαιτέρω κατά 46 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ!!!