Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Tο ύψος του πληθωρισμού

Ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης μιας χώρας είναι το ύψος του πληθωρισμού που έχει. Όσο μικρότερος είναι τόσο περισσότερες προοπτικές υπάρχουν , όσο μεγαλύτερος τόσο οι ελπίδες εξανεμίζονται. Αυτή τη στιγμή με το ευρώ έχουμε πληθωρισμό σχεδόν μηδενικό, σε περίπτωση δραχμής ο πληθωρισμός θα σκαρφαλώσει πάνω από 25% τον πρώτο μήνα. Μετά ούτε που θέλω να το σκέπτομαι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν έχουμε 100 ευρώ στην τράπεζα θα γίνουν 75, αν παίρνουμε μισθό 1000 ευρώ θα αγοράζουμε προϊόντα αξίας 750 ευρώ. Και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, γιατί θα δώσεις πάλι τη δυνατότητα στους πολιτικούς, που όλοι βρίζουμε, να κόβουν εκ νέου πλασματικό χρήμα μέχρι να έρθει η επόμενη χρεοκοπία , όταν αυτοί θα βρίσκονται εκτός Ελλάδος.