Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 2007 & 2009 ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β´ Αθηνών, Νέα Δημοκρατία.