Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί στα πόδια της....

Στροφή στην γεωργία και στην κτηνοτροφία!!!

Η Ελλάδα χρειάζεται !!!

Να Βελτιώσαμε τη παράγωγη μας στο κρέας!! 

Και να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας στη Γεωργία!!