Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Η Ελλάδα χρειάζεται !!!
Να αυξήσουμε το τουρισμό μας!!!
Να Βελτιώσαμε τη παράγωγη μας στο κρέας!! 
Και να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας στη Γεωργία!!