Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Η Ελλάδα χρειάζεται άμεση Ανάπτυξη!!! Επενδύσεις!!!Η Ελλάδα χρειάζεται άμεση Ανάπτυξη!!! Επενδύσεις!!!
Λιγότερη γραφειοκρατία και διαφθορά!!!
Πρέπει να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές,
και το ΦΠΑ για να πάρει μπροστά η οικονομία !!!
Να αυξήσουμε τον τουρισμό μας!!!ι
Να κοιτάξουμε την βιομηχανία μας!!
Να βελτιώσουμε την παράγωγη στην κτηνοτροφία!!
Και να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας στη Γεωργία!
Με την κατασκευαστική δραστηριότητα να δουλέψουν
αμέσως 130 επαγγέλματα που σχετίζονται με την Οικοδομή!!!!!!
Να επιστρέψουν οι δημόσιες υπηρεσίες σε κτίρια που ανήκουν
στο Δημόσιο για να μην πληρώνονται υπέρογκα ποσά για ενοίκια.