Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Υπάρχουν δύο δρόμοι !!!

Υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά μας: 

Ο ένας είναι εκείνος της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και της ανάπτυξης. 

Ο άλλος είναι ο δρόμος της δραχμής και της εξόδου από την ευρωζώνη. Εσείς ποιο δρόμο νομίζετε ότι έχουμε ήδη πάρει;